סוגי קודי ברקוד

מידי יום, ברחבי העולם, קונים בחנויות השונות אנשים מוצרים המסומנים בברקוד. על מנת להבטיח את רישום המכירה המדויק של אותם מוצרים, כל מספר המוטבע על המוצר, מיוצג בברקוד שחייב להיות ייחודי במינו. ברקודים אינם מודפסים או מוטבעים אך ורק על פריטים המועברים דרך קופות, אלא גם על פריטים שמהווים ומוגדרים כ"יחידות לוגיסטיות" (ז"א – יח' עבורן מתבצעות פעולות שרשרת אספקה שונות כהזמנה, משלוח או חיוב). הקצאתו של המספר שהוא ייחודי ושונה לכל אחד מהמוצרים תבטיח מערכת אחידה ויעילה שעומדת בכללי תקן EAN/UCC. מספרים ייחודיים אלה מוכרים בשם GTIN (Global Trade Item Number – מספר פריט מסחרי גלובלי) והם עשויים להכיל עד ל-14 ספרות. כל מספר כזה כשהוא מוקצה ומוצמד למוצר ספציפי מחויב ללוות ולעבור לאורך שרשרת האספקה מהיצרן דרך כל הגורמים העתידים "לפגוש" את המוצר, באופן שיאפשר להגדיר אותו במערכות השונות שדרכן הוא עובר.

ברקוד וקוד אריזה

סימונן של אריזות המוצרים בברקוד (אשר מציין את מספרו של המוצר שבאריזה) בתוספת ציון כמות יחידות שבאריזה, הוא המאפשר לכל אחת מהנקודות שלאורך שרשרת האספקה את השינוע והקליטה המהירים והיעילים יותר של סחורות במחסנים השונים, כמו גם ניהול מדויק ויעיל ומדויק של המחסנים בהם עובר כל אחד מהמוצרים.

קוד האריזה – סימונם של המאפיינים הנוספים על גבי אריזות המוצרים בנוסף לברקוד של המוצר ולסוג האריזה, הוא, למעשה, מהווה את המאפיין הייחודי המבדל את אותה אריזה ספציפית מהאריזות האחרות הקיימות לאותו המוצר. סימון זה, הוא המאפשר את ההתייחסות הלוגיסטית הנדרשת לכל אריזת מוצר בהתאם למאפייניה ולמאפייני המוצר שאותו היא מכילה.

סוגי קודי ברקוד

ארגון העל, ה-GS1 הוא שמספק את סוגי הברקוד ליישומים המגוונים. קודי הברקוד שבשימוש הארגון הכלל עולמי כוללים את EAN/UPC, GS1 DataBar, GS1-128 ו-ITF-14.

קוד EAN/UPC – קודי ברקוד אלה מיועדים לנקודת המכירה הקמעונאיות (POS) בשל התאמתם לסביבות סריקה שנפחן גבוה. בעת השימוש בלוגיסטיקה יודפס הברקוד בגודל שגודלו גדול יותר מגודל הברקוד ביעד, על מנת להקל על סריקתו בעת שינוע.

GS1 DataBarקודי ברקוד אלה הניתנים לסריקתם בנקודות המכירה הקמעונאיות, קטנים בגודלם מקודי ה-EAN/UPC ואף עשויים להכיל מידע נוסף כמספרים סידוריים או מספרי אצווה לתאריך תפוגתם של המוצרים הנושאים אותם.

GS1-128 (שבעבר כונה בשם UCC/EAN-128 או בשם EAN-128) – קוד שיכול להכיל את כל מפתחות GS1 (המספרים שנמצאים בתוך הברקוד) ומאפיינים נוספים, אבל לא ניתן להשתמש בהם במוצרים ובפריטים שעוברים בנקודות המכירה הקמעוניות.

ITF-14ברקוד שיכול להכיל רק את מספרי פריטי הסחר הגלובלי ( GTIN). ניתן להדפיס את הקודים ישירות על קופסאות עשויות מקרטון גלי, אבל לא ניתן להשתמש בהם על הפריטים והמוצרים העוברים בנקודות המכירה הקמעוניות.

דילוג לתוכן